Intrebari frecvente despre certificate energetice si audit energetic

 1. Ce este Certificatul Energetic al unei clădiri?

Conform Legii nr.372/2005, Certificatul energetic al clădirii (denumirea completă fiind Certificat de Performanţă Energetică) este un document tehnic care are caracter informativ şi care atestă performanţa energetică a unei clădiri.
 
Certificatul Energetic cuprinde valori de referinţă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare, care permit clienţilor să compare şi să evalueze performanţa energetică a clădirii. Certificatul Energetic este însoţit de recomandări de reducere a costurilor, prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii.
 
Performanţa energetică a clădirii reprezintă energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităţilor legate de utilizarea normală a clădirii, necesităţi care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea şi iluminatul.
 
Performanţa energetică a clădirii se determină conform unei metodologii de calcul şi se exprimă prin unul sau mai mulţi indicatori numerici care se calculează ţinând cont de mai mulţi factori externi şi interni ai clădirii:
 • izolaţia termică, 
 • caracteristicile tehnice ale clădirii şi instalaţiilor, 
 • proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori, 
 • expunerea la soare şi influenţa clădirilor învecinate, 
 • sursele proprii de producere a energiei 
 • climatul interior al clădirii, care influenţează necesarul de energie; 
În funcţie de energia consumată pentru încălzire, climatizare, iluminat clădirea primeşte un indicativ de la A la G. 
A reprezintă un consum redus de energie, iar G un consum mare de energie.
 
 1. De ce este nevoie de Certificatul Energetic?

Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010  privind performanța energetică a clădirilor solicită statelor membre, printre altele, să stabilească un sistem de certificare energetică a clădirilor.
Pornind de la caracteristicile reale ale sistemului construcţie - instalaţii aferente, Certificatul Energetic încadrează clădirea în clase de performanţă energetică şi de mediu şi acordă totodată locuinţei o notă energetică care oferă proprietarului şi potenţialului cumpărător, chiriaş, informaţii privind consumul real de energie, deci la cât se ridică cheltuielile lunare de întreţinere şi câţi bani va avea de cheltuit pentru a aduce casa la parametri optimi.
 
Certificatul Energetic va duce la determinarea mai corectă a preţului locuinţei în sensul că, preţul caselor cu o notă energetică mai mare va creşte întrucât sunt mai uşor de întreţinut, în detrimentul celor cu o eficienţă energetică redusă. Astfel la cumpărare sau închiriere clientul va afla câtă energie se consumă anual pe metrul pătrat de spaţiu util şi decide astfel dacă va alege o clădire de clasa A, eficientă energetic, sau o clădire de clasa E cu o eficienţă redusă. 
 
 1. Care sunt clasele de performanţă energetică după care se clasifică clădirile şi notele care se acordă?

În funcţie de performanţa energetică avută clădirile se clasifică în 7 clase pe o scală energetică, pornind de la clasa A caracterizată prin consumul cel mai scăzut de energie, respectiv un consum de până în 125 de kWh/mp/an, până la clasa G corespunzătoare celui mai ridicat consum specific de energie, respectiv un consum de peste 820 kWh/mp/an.
Sistemul de notare e de la 1 la 100, notă calculată, după un criteriu bine stabilit, fiind cu atât mai mare cu cât clădirea are o eficienţă energetică mai ridicată.
 
 1. Cine întocmeşte Certificatul Energetic şi cât timp este valabil?

Certificatul Energetic al clădirii este întocmit de către auditori energetici pentru clădiri autorizaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. 
Valabilitatea Certificatului Energetic este de 10 ani de la emiterea sa.
 
 1. De când este obligatoriu Certificatul Energetic?

Începând cu data de 1 ianuarie 2011 a devenit obligatorie elaborarea certificatelor şi punerea acestora la dispoziţia potenţialilor cumpărători sau chiriaşi de către proprietari, în cazul în care se încheie contracte de vânzare - cumpărare sau închiriere a locuinţelor unifamiliale şi a apartamentelor din blocurile de locuinţe, precum şi în cazul în care  doreşti să îţi reabilitezi termic locuinţa. Prevederea legală era deja valabilă încă din anul 2007 pentru construcţiile noi cărora li se făcea recepţia de către autorităţile locale.
Certificatul Energetic se elaborează pentru următoarele clădiri noi sau existente, care se construiesc, sunt vândute sau închiriate:
 • locuinţe unifamiliale; 
 • blocuri de locuinţe; 
 • birouri; 
 • clădiri de învăţământ (creşe, grădiniţe, şcoli, licee, universităţi, cămine, internate) 
 • spitale, policlinici; 
 • hoteluri şi restaurante; 
 • săli de sport; 
 • clădiri pentru servicii de comerţ (magazine, spaţii comerciale, sedii de firme, bănci); 
 • alte tipuri de clădiri consumatoare de energie (clădiri industriale cu regim normal de exploatare); 
Pentru categoriile de clădiri care se vând sau se închiriază, certificatul se elaborează prin grija proprietarului şi se prezintă la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, respectiv a contractului de închiriere. 
Pentru categoriile de clădiri care se construiesc, certificatul se elaborează prin grija investitorului/proprietarului şi este inclus în documentaţia pentru recepţia la terminarea lucrărilor, păstrându-se la cartea tehnică a construcţiei sau la proprietar până la constituirea acesteia. 
 
 1. Cât timp durează realizarea unui Certificat Energetic?

Timpul de realizare a unui Certificat  Energetic depinde de tipul clădirii şi datele care pot fi puse la dispoziţie de către proprietar.
 
Pentru a putea emite certificatul, auditorul energetic colectează şi prelucrează date şi informaţii în care scop face o investigare preliminară a clădirii, operaţiune ce presupune o vizită a locuinţei ce urmează a fi certificată. Vizita include un tur al casei/apartamentului (inclusiv subsol şi pod, dacă este cazul), cu luarea de notiţe, studiul documentelor disponibile (Cartea tehnică a construcţiei), executarea controalelor necesare, urmate de prelucrare a datelor, în vederea determinării consumurilor specifice.

În general termenul/durata de realizare a unui Certificat Energetic este de 1– 2 zile pentru un apartament, 2-3 zile pentru o vilă normală, aproximativ 1 săptămână pentru un bloc de apartamente. Pentru clădiri tip birouri sau spaţii comerciale durata de realizare poate fi mai mare în funcţie de complexitatea acestora.

 1. Care este costul pentru realizarea unui Certificat Energetic?

Preţul pentru eliberarea certificatului energetic depinde de:
 •  Suprafaţa construita a clădirii sau a apartamentului;
 •  Datele puse la dispoziţie de către beneficiar;
 •  Complexitatea construcţiei sau a soluţiilor tehnologice existente;
 •  Timpul lăsat la dispozitie pentru realizare;
 1. Unde pot beneficia de serviciile dumneavoastra?

Vă putem oferi certificat energetic ieftin/rapid oriunde în România.