Legislatie

Performanta energetica a cladirilor

La data de 1 ianuarie 2011 a intrat in vigoare Legea nr. 372/2005, privind performanta energetica a cladirilor, reprezentand transpunerea Directivei nr. 2002/91/CE privind performanta energetica a cladirilor.
In cazul incheierii contractelor de vanzare – cumparare sau inchiriere de locuintele unifamiliale si a apartamentelor din blocurile de locuinte, incepand cu data de 01 ianuarie 2011 devine obligatorie elaborarea certificatelor de performanta energetica si punerea acestora la dispozitia potentialilor cumparatori sau chiriasi de catre proprietari.
Conform art.13 din Legea nr. 372/2005 “Certificatul energetic este eliberat proprietarului, iar proprietarul îl pune la dispoziţie potenţialului cumpărător sau chiriaş ”, conditionand astfel vanzarea sau inchirierea unei locuinte de existenta acestui Certificat Energetic.
” Certificatul energetic cuprinde valori de referinţă prevăzute in reglementările tehnice în vigoare, care permit consumatorilor să compare şi să evalueze performanţa energetică a imobilului. Certificatul este însoţit de recomandări de reducere a costurilor, prin imbunătăţirea performanţei energetice a clădirii (sau apartamentului).
Aliniatul (1) al aceluiasi art. 13 precizeaza ca in urma unei expertize energetice, un auditor energetic atestat va elibearea Certificatul de performanta energetica a cladirii(apartamentului), valabil 10 ani de la data emiterii.
––––––––––
In cazul cladirilor existente pentru care se solicita reabilitare termica, fundamentarea oportunitatii si necesitatii reabilitarii termice se face prin auditul energetic ce se face in prealabil in urma certificatului energetic intocmit.
––––––––––

La incheierea lucrarilor de constructie a unei cladiri, sau de modificare sau extindere a unei cladiri se solicita CERTIFICATUL ENERGETIC conform pct.12 din Autorizatia de Construire, care prevede ca :
B. Titularul autorizatiei este obligat:
pct.12. Sa prezinte „Certificatul de performanta enertgetica a cladirii” la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor.

––––––––––

Obligativitatea Certificatului Energetic pentru locuintele achizitionate prin programul Prima Casa:

Pentru programul „Prima Casa 4” toate bancile solicita la dosarele de obtinere a creditului, in conformitate cu HG 119/2010 ce modifica si completeaza HG 717/2009, privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima Casa”.

Extras din normele de aplicare:

„Art I.15, din HG 119/2010 : In anexa nr 2, la art.I, dupa litera b) se introduce o noua litera b1), cu urmatorul cuprins : b1) locuinta care se achizitioneaza in cadrul programului (Prima Casa) se incadreaza in una din clasele A, B sau C de eficienta energetica. Criteriul este intrat in vigoare odata cu prevederile art.23 din legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor(01.01.2011).”

––––––––––-

Legislatie Auditori energetici pentru clădiri:

1. Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, publicată în M.Of.,partea I, nr. 1144/2005;
2. Ordinul MDLPL nr. 691/1.459/288/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanţa energetică a clădirilor, publicat în M.Of.,partea I, nr. 695/2007;
3. Ordinul MTCT nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor”, publicat în M.Of., partea I, nr.126bis/2007 şi B.C.*) nr.4-7/2007;
4. Ordinul MDRL nr. 1071/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor”, publicat în M.Of., partea I, nr.41 bis/2010;
5. Ordinul MTCT nr. 2055/2005 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor”, indicativ C107/2005, publicat în M.Of., partea I, nr.1.124 bis/ 2005, şi B.C.*) nr. 2-3/2007;
6. Ordinul MDRT nr. 2513/2010 privind modificarea Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107-2005” aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2055/2005, publicat în M.Of., partea I, nr.820/ 2010;
7. Ordinul MDRT nr. 2237/2010 pentru aprobarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, publicat în M.Of., partea I, nr.683/2010;
8. Ordinul MDRT nr. 61/2011 pentru modificarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2237/2010, publicat în M.Of., partea I, nr.51/2011;
9. Ordinul MTCT nr. 711/2004 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie privind determinările termografice în construcţii”, indicativ MP-037-04, publicat în M.Of., partea I, nr.405/2004 şi B.C.*) nr.9/2007;
10. Ordinul MTCT nr. 364/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu regim de înălţime până la P+9E, realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde”, indicativ GP 110-04, publicat în M.Of., partea I, nr.1177bis/2005 şi B.C.*) nr.17/2005;
11. Ordinul MLPAT nr. 331/2000 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie termică la clădirile de locuit, indicativ GP 058–2000, publicat în B.C.*) nr.13/2001 şi B.C.*) nr.2/2002;
12. Ordinul MLPTL nr. 1605/2001 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor social-culturale şi a instalaţiilor aferente acestora, indicativ MP 012-2001, publicat în B.C.*) nr. 7/2002
13. Ordinul MLPTL nr. 1625/2001 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Soluţii
cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de locuit,
indicativ SC 006-2001, publicat în B.C.*) nr.5/2002;
14. Ordinul MTCT nr. 932/2002 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Soluţii cadru
pentru reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente,
indicativ SC 007-2002, puvlicat în B.C.*) nr.18/2003;
15. Ordinul MLPTL nr. 933/2002 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Normativ
privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de
locuit existente în vederea reabilitărilor termice”, indicativ NP 060-2002, publicat în
B.C.*) nr.18/2003;
16. Ordinul MLPTL nr. 1063/2002 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Normativ
general privind calculul transferului de masă (umiditate) prin elemente de
construcţie”, indicativ C 107/6-2002, publicat în B.C.*) nr.14/2002;
17. Ordinul MTCT nr. 1412/2002 pentru aprobarea Reglementării tehnice
„Metodologie privind reabilitarea şi modernizarea anvelopei şi a instalaţiilor de
încălzire şi apă caldă de consum la blocurile de locuinţe cu structura din panouri
mari”, indicativ MP 019-2002 – B.C. nr. 7/2004;
18. Ordinul MLPTL nr. 1569/2002 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Ghid
privind îmbunătăţirea calităţilor termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile
existente, indicativ GT 043-2002, publicat în B.C.*) nr.5/2003;
19. Ordinul MLPTL nr. 1579/2002 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Ghid de
evaluare a gradului de confort higrotermic din unităţile funcţionale ale clădirilor
existente”, indicativ GT 039-2002, publicat în B.C.*) nr. 8/2003;
20. Ordinul MTCT nr. 278/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Ghid privind
reabilitarea şi modernizarea termică a anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă
caldă de consum, la blocuri de locuinţe cu structură mixtă, realizate după proiecte tip,
indicativ GP 109-2004, publicat în B.C.*) nr.17/2005;
21. Enciclopedia Tehnică de Instalaţii – Manualul de instalaţii, ediţia a II-a:
vol.I-Ventilare şi climatizare, vol. II-Încălzire, vol. III-Sanitare, vol. IV-Electrice.
B.C.*) – Buletinul Construcţiilor editat de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” care funcţionează
în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

CONTACTEAZĂ-NE:

    Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.